Bevizsgálás – Egyéni védőeszközök, Villamos kéziszerszámok, Létrák

Lezuhanás elleni egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálata

Jogosultság

Cégünk alkalmazottai több mint 15 különböző gyártótól rendelkeznek felülvizsgálói jogosultsággal (EN 365 Competent Person), gyártói meghatalmazással. Ezek közül háromtól (Petzl, Singing Rock, MSA) felülvizsgálat oktatására is.

Érintett eszközök köre:

Érintett eszközök 

Időszakosság

Előíró jogszabály

Lezuhanás elleni egyéni védőeszközöklegalább 12 havontaMinden lezuhanási egyéni védőeszköz használati utasításban szerepel az MSZ EN 365:2005 4.4. b) előírásai alapján.
Ipari alpinista tevékenységhez használt egyéni védőeszközök és felszerelések, ide értve a nem használt (tárolt) felszereléseket islegalább 6 hónap11/2003 FMM rendelet 14.§(2)
Emelőgéphez rendszeresített mentőkötélfélévenkéntMelléklet a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelethez III. fejezet 3.4.7.
Feszültség alatti és a feszültséghez közeli munkákhoz használt személyi védőeszközök (teljes testhevederzet, munkahelyzet beállító deréköv, rögzítőkötelek, mentőeszközök, mászószerszám)féléventeMSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései) 4.6.102.7.

A gyártó által speciálisan kiképezve, felhatalmazva és munkavédelmi végzettséggel rendelkezve az egyéni védőeszközök, ipari alpintechnikai felszerelések időszakos átvizsgálása a jogszabályban előírtak alapján, munka- és balesetvédelmi minősítése és jegyzőkönyvezése.

Cégünk megrendelésre a munkavégzésre alkalmatlan egyéni védőeszközöket leselejtezi és erről jegyzőkönyvet állít ki a megrendelőnek.

“11/2003 FMM rendelet 13.§ (2) A munkairányító köteles a munkahely, a munkaterület biztonságát, a szerkezeti rögzítők, a rögzítési pontok, valamint a felszerelések és az egyéni védőeszközök állapotát, alkalmazhatóságát minden egyes munkakezdés előtt és után ellenőrizni. Sérült, meghibásodott vagy nem azonosítható felszerelést és egyéni védőeszközt alkalmatlanná kell tenni az alpintechnika további alkalmazásához.”

 

Villamos kéziszerszámok időszakos ellenörző felülvizsgálata

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat készítése. (10/2016 NGM rendelet 19.§(1))

Villamos Biztonsági Felülvizsgáló szakember által végzett:

  • szerelői ellenőrzés: villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem igénylő ellenőrzés
Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés :
  • a) létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;
  • b) érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;
  • c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy
  • d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.
Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: 
  • a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente

Létrák időszakos felülvizsgálata

A munkáltató által előírt gyakoriságban vállaljuk létrák, mobil állványok felülvizsgálatát a szabványi, gyártói utasítások, ajánlások alapján.