GYIK

Első, vagy második szakmaként az ipari alpinista szakképesítés megszerezhető-e ingyenesen?

Nem.

 • Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára. (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1. § (1) )
 • Az ipari alpnista szakképzés rendeletben (II. melléklet 103.; 1.3.) szabályozott szakmai és vizsgakövetelményei alapján nem végezhető iskolarendszerű szakképzésben.

Frissítve: 2015.09.19.

Forrás:

http://www.oktatas.hu/szakkepzes/hazai_rendszer

Bizonyítványok (ipari alpinista) érvényessége Magyarországon?

Minden ipari alpinista bizonyítvány érvényes, csak másra jogosít fel 2016.07.09.-től Magyarországon a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet alapján.

Államilag elismert ipari alpinista szakképesítés (OKJ): munkairányítói feladatokat is elláthat

Tanfolyami végzettség: ipari alpinista segéd képesítést adhat, ami csak munkairányító felügyelete mellett jogosít fel ipari alpintechnikai munkavégzésre.

Az új módosításról bővebben a MIAOE oldalán megjelent cikkünkben olvashat.

 

Frissítve: 2016.07.07.

Alpinfavágó végzettségigénye Magyarországon?

Témában írt cikkünk megtalálható a Magyar Faápolók Egyesülete és a Magyar Ipari Aplintechnikát Oktatók Egyesületének oldalán is.

OKJ-s ipari alpinista / faápoló tanfolyamhoz egészségügyi alkalmasság beszerzése?

Az ipari alpinista szakmai képzés programkövetelménye (azonosító száma: 10883005) alapján egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges a tanfolyam megkezdéséhez.

A faápoló szakmai képzés programkövetelménye (azonosító száma: 08123003) alapján szintén egészségügyi alkalmasság igazolása szükséges a tanfolyam megkezdéséhez.

Mivel szakmai képzésről van szó szakmai alkalmasságot kell igazolni.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

Így a jelentkezés során a képzés megkezdése előtt olyan igazolást KELL leadni, ami:

 • ipari alpinista/faápoló szakmai alkalmasságot igazol, és az
 • igazolás kiállítójának pecsétjén szerepel, hogy foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátás.

A fentiek alapján NEM tudunk elfogadni olyan igazolást, ami:

 • munkaköri alkalmasságot igazol, illetve
 • fogalkozás-egészségügyi szolgálat állított ki.

Nálunk végzettek által eddig ajánlott szakellátó helyek:

Frissítve: 2023.10.27.

Motorfűrész jogosítvány intézése?

 • Igénylése: KORMÁNYHVATALNÁL
 • Szakmai végzettség(ek), amely alapján a jogosítványt – kérelemre – ki kell adni*:
  • Okleveles erdőmérnök,
  • Erdőmérnök,
  • Erdésztechnikus,
  • Erdészeti gépésztechnikus,
  • Erdészeti gépész,
  • Erdészeti szakmunkás,
  • Fakitermelő.

*1. számú melléklet a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez b) 1.