Önmentés emelőberendezésből

Önmentés emelőberendezésből munkavédelmi oktatásönmentés_emelőből

A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírásainak megfelelően vállaljuk a kezelőfülkével ellátott emelőgépekből és  egyéb emelőberendezésekből történő személyek (ön)mentésének munkavédelmi oktatását.

  • Előzetes oktatás
  • Időszakos oktatás

Következő tanfolyam: megbeszélés szerint

Jelentkezési lap

A tanfolyam helyszíne: Megbeszélés szerint, vagy Oktatóhelyünkön

  • A képzés zárt helyen zajlik, kényelmes ruha és tiszta cipő szükséges.
  • Zuhanyzási lehetőség van.
  • A terem előtt a büfében meleg étkezési lehetőség is van.

 8.1.18. A kezelőfülkével ellátott emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő biztonságos kimentésének személyi – pl. kiképzett mentőszemély(ek) – és tárgyi (pl. kötélhágcsó, biztonsági hevederzet, mentőkötél) feltételeit, üzemzavar, baleset vagy a kezelő rosszullétének esetére.

A tanfolyamot sikeresen elvégző hallgatók az alábbi ismereteket szerzik meg:

  • az önmentéshez szükséges eszközök és felszerelések használata, karbantartása és tárolása,
  • ön- és társmentés gyakorlata,
  • az Emelőgép Biztonsági Szabályzata és egyéb kapcsolódó
  • jogszabályok, szabványok.

3.4. Személyek (ön)mentése
3.4.1. Amikor személyeket személytartóban magasba emelnek, a mentésre (önmentésre) előre fel kell készülni, hogy az emelőberendezés meghibásodása esetén a személyeket az elvárási időn belül a talajszintre lehessen hozni.
3.4.2. A mentésre magát az emelőberendezést kell elsősorban alkalmassá tenni, hogy segédenergiával vagy kézi erővel, gravitációval legyen lehetőség a személytartó leengedésére.
3.4.3. Amennyiben biztonságos megoldással nem lehetséges az emelőberendezés kézi működtetése, ott egyéni mentő (önmentő) készüléket kell alkalmazni.
3.4.4. Azoknál a személytartóknál, ahol az önmentő alkalmazása és megléte kötelező, csak olyan személyeket szabad a személytartóval felemelni, akik saját mentésüket (önmentésüket) képesek biztonságosan végrehajtani.
3.4.5. A személytartóból, a magasban elakadást imitálva, az önmentést időszakonként gyakoroltatni kell.
3.4.6. Amikor a személytartóban felemelt helyzetben többen tartózkodnak, csak abban az esetben elégséges egy önmentő készülék, ha azzal mindenki képes egyenként, egymás után bármely helyzetből leereszkedni. Ezek az önmentők alulról, vagy felülről újra felhúzhatók legyenek.
3.4.7. Ellenőrizni kell minden egyes üzem behelyezéskor, hogy a személytartóban az önmentő készülék ott van-e, és üzemképes-e. Az önmentő készülék mentőkötelét félévenként felül kell vizsgálni, és írásban nyilatkozni kell további felhasználhatóságáról. A mentőkötél hossza tegye lehetővé a talajra érést a személytartó legmagasabb helyzetéből is.
3.4.8. A személytartón előre ki kell jelölni és megkülönböztető színezéssel kell jelezni azt a garantált teherviselő pontot, ahová a mentő (önmentő) eszközöket kell erősíteni.

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG TÍPUSA:

Nem minősül felnőttképzésnek, mert a a munkavédelemről szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatás, képzés.