Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletének – 3.    Építészet szakmacsoport tartalma:

Kompetenciák

1. Alapkompetenciák

 • Kiemeli a lényeget
 • Visszaadja az olvasottakat
 • Szöveget leír
 • Felismeri az alapvető összefüggéseket
 • Használja a négy számtani alapműveletet
 • Számológépet használ
 • Mértékegységeket átvált
 • A hibás eredményt felismeri
 • Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli

2. Info-kommunikációs kompetenciák

 • Megérti a kapott információkat
 • Kérdéseket tesz fel
 • Válaszokat ad
 • Megfogalmazza a véleményét
 • Megérti mások kommunikációját
 • Figyelembe veszi mások véleményét

3. Szakmai kompetenciák

 • Egyszerű szöveges vázlatot készít
 • Egyszerű rajzvázlatot készít
 • Alapvető rajzeszközöket használ
 • Méréseket végez
 • Felismeri a sík és térbeli alakzatokat
 • Mennyiségeket becsül