Ipari alpinista szakképesítés

Becsatlakozási lehetőség a 2020-ban indult (régi rendszer) OKJ szerinti képzésekhez:

Jelenlegi lehetőség: 2022. május-július

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

HÉTFŐ-KEDD csoport: 

 • Tanfolyami napok: Hétfő, kedd és szerda (május 23, 24, 30, 31, június 1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, július 4, 5, 6, 11, 12)
 • Tanfolyam időrendje: 8.30-15.30
 • Vizsga: 2022.07.18.

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK csoport: 

  • Tanfolyami napok: Csütörtök, péntek és szerda(május 26, 27, június 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 29, 30, július 1, 7, 8, 13, 14, 15)
  • Tanfolyam időrendje: 8.30-15.30
  • Vizsga: 2022.07.19.

Következő lehetőség: 2022. szeptember – október

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

HÉTFŐ-KEDD csoport: 

 • Tanfolyami napok: Hétfő, kedd és szerda (szeptember 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, október 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24)
 • Tanfolyam időrendje: 8.30-15.30
 • Vizsga: 2022.10.25.
 •  

A szakképzésben az

felnőttképzőkkel együttműködve, megbízás alapján a szakmai modulok oktatását végezzük.

Képzési tájékoztató

A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04

Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista

1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A tanfolyam képzési díja: 298 000 Ft   (részletfizetési lehetőség van)

A szakmai vizsga díja: 50.000 Ft (a szakmai vizsga díja változhat!)

 • A tanfolyam díját maximum 3 részletben lehet, a vizsga díját egy összegben kell kifizetni.
 • Első részlet a beiratkozáskor esedékes. A többi részlet a tanfolyam idejében arányosan elosztva, előre meghatározott ütemezés alapján.

A képzési díj az  előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat.

Tudásszint felmérése:

 • Az előzetesen megszerzett tudás (ipari alpinista) felmérésre telefonon, vagy e-mailben előre egyeztett időpontban van lehetőség az oktatóhelyünkön.
 • A tudásszintfelmérésen csak az ipari alpinista szakmára vonatkozó egészségügyi alkalmasság igazolása esetén lehet részt venni. (jelentkezési lapon lévő alkalmassági igazolás is elfogadható)
 • Tudásszintfelmérés díját (12 000 Ft) jóváírjuk a tanfolyam megrendelése esetén.
 • A tudásszintfelmérés eredményéről igazolást adunk ki, mely 6 hónapig érvényes.
 • A tudásszint felmérése gyakorlati és elméleti szinten történik.
 • A felmérés teremben zajlik, kényelmes ruha és tiszta cipő szükséges.
 • Átöltözési és zuhanyzási lehetőség van.
 • A terem előtt a büfében meleg étkezési lehetőség is van.

 

2. A képzés megkezdésének feltételei

Hexa-Alpin-oktatás-08

Iskolai előképzettség:

 • alapfokú iskolai végzettség, vagy
 • iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető
  e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott
  kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

 

3. A képzési idő

Összóraszám: 150 óra
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

 

A képzési idő a megrendelő kérésére hosszabb is lehet (max. 180 óra).

4. A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon, fákon – emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, ápolási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez, nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.

Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.

Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárt térben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos mentési feladatokat végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről

– erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat

– felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel

– kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát

– zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben

– munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával

– kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett

– emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát

– elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást

– mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést

 

3. A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista

A szakképesítés EU-n belüli elfogadását segítő EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igényelhető. További információ:

 

 

Az oktatott modulok és követelmények:

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszereA képzés zárásaként modulzáróvizsgát kell tenni valamennyi modulból.  

azonosító számamodul megnevezése
  
 11333-12 Általános kötéltechnika
 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
 11336-12 Mentés kötéltechnikával