Ipari alpinista szakképesítés

Jelenlegi tanfolyam: 2022. szeptember – október

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

HÉTFŐ-KEDD csoport: 

 • Tanfolyami napok: Hétfő, kedd és szerda (szeptember 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, október 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24)
 • Tanfolyam időrendje: 8.30-15.30
 • Záróvizsga: 2022.10.24.
  • Képesítő vizsgára jelentkezéshez szükséges Tanúsítvány szerezhető
 • Képesítő vizsga: 2022.10.25.
  • Független Vizsgaközpont által kiadott államilag elismert képesítő bizonyítvány szerezhető
 •  

Következő lehetőség: 2022. október – november

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK csoport: 

 • Tanfolyami napok: Csütörtök, péntek és szerda (szeptember 29, 30, október, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 28, november 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24)
 • Tanfolyam időrendje: 8.30-15.30
 • Záróvizsga: 2022.11.24.
  • Képesítő vizsgára jelentkezéshez szükséges Tanúsítvány szerezhető
 • Képesítő vizsga: 2022.11.25.
  • Független Vizsgaközpont által kiadott államilag elismert képesítő bizonyítvány szerezhető
 •  

Következő lehetőség: 2022. november – december

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

HÉTFŐ-KEDDI csoport: 

 • Tanfolyami napok: hétfő, kedd és szerdák (november 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30, december 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20)
 • Tanfolyam időrendje: 8.30-15.30
 • Záróvizsga: 2022.12.20.
  • Képesítő vizsgára jelentkezéshez szükséges Tanúsítvány szerezhető
 • Képesítő vizsga: 2022.12.21.
  • Független Vizsgaközpont által kiadott államilag elismert képesítő bizonyítvány szerezhető
 •  

Jelentkezési lap (letölthető)

Képzési tájékoztató

A szakképesítés azonosító száma: 10883005

Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista

1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A tanfolyam képzési díja: 328 000 Ft   (részletfizetési lehetőség van)

A szakmai képzés új rendszerében a vizsga a képzéstől független akkreditált Vizsgaközpontban történik a Vizsgaközpont díjszabása szerint. Igény esetén a vizsgára jelentkeztetéshez segítséget adunk.

 • A tanfolyam díját maximum 3 részletben lehet rendezni.
 • Első részlet a beiratkozáskor esedékes. A többi részlet a tanfolyam idejében arányosan elosztva, előre meghatározott ütemezés alapján.

A képzési díj az  előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat.

Tudásszint felmérése:

 • Az előzetesen megszerzett tudás (ipari alpinista) felmérésre telefonon, vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban van lehetőség az oktatóhelyünkön.
 • A tudásszintfelmérésen csak az ipari alpinista szakmára vonatkozó egészségügyi alkalmasság igazolása esetén lehet részt venni.
 • Tudásszintfelmérés díját (15 000 Ft) jóváírjuk a tanfolyam megrendelése esetén.
  • A tudásszint felmérése gyakorlati és elméleti szinten történik.
  • A felmérés teremben zajlik, kényelmes ruha és tiszta cipő szükséges.
  • Átöltözési és zuhanyzási lehetőség van.

 

2. A képzés megkezdésének feltételei

Hexa-Alpin-oktatás-08

Iskolai előképzettség:

 • alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

 

3. A képzési idő

Összóraszám: 220 óra (ebből 180 óra jelenléti képzés)
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

4. A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Napi munkáját az ipari alpinistákra és a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi.
• Képes kiválasztani és kezelni a munkavégzéshez szükséges adminisztrációs anyagokat. A feladat megoldásához szükséges adminisztrációt írásban és /vagy digitális módon rögzíti.
• Megtervezi a feladat elvégzéséhez szükséges alpintechnikai felszerelések és anyagok listáját. Összeállítja a munka elvégzéséhez szükséges mennyiségű, és minőségi eszközöket, szerszámokat.
• Megtervezi és kiválasztja a feladat elvégzéséhez optimális technológiát és technikákat.
• Napi munkatevékenységét a munka- és környezetvédelem előírásainak megfelelően tervezi és végzi. A sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszközöket cseréli vagy cserélteti. Nyilvántartási naplót vezet az eszközök állapotáról, szavatosságáról.
• Legyen képes az előre nem tervezett események, problémák kezelésére. Felismeri a probléma forrását, és megfelelően alkalmazza a megoldáshoz szükséges módszert.
• Képes megtervezni és kiválasztani a mentési helyzetnek és körülményeknek legjobban megfelelő módszert. Mentési tervet készít, majd végrehajtja a mentést. Mérlegeli az önerőből történő mentés lehetőségét.
• Képes a mentési protokoll szerinti két-három irányú kommunikációra. A veszély súlyosságának megfelelően kommunikál.
• Mérlegeli az önerőből történő mentés lehetőségét Elemzi a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztja a legoptimálisabb mentési megoldást. Mentési tervet készít, majd végrehajtja a mentést.
• Összeállítja a mentést követő adminisztrációs teendőket és elvégzi azokat.
• Képes kiválasztani a helyszín (természetes és mesterséges mászófalak, kalandparkok, via-ferráták) adottságaihoz alkalmazható technikákat és eszközöket.
• Levonja a területeken mozgó személyek testbeszédéből következő konzekvenciákat.
• Képes alkalmazni digitális eszközöket az időjárással kapcsolatos információk megszerzésének érdekében.
• Képes alkalmazni digitális eszközöket az időjárással kapcsolatos információk megszerzésének érdekében. Alpintechnikai eljárások alkalmazásával favágást és fagallyazást végez.
• Képes alkalmazni a korszerű tisztítástechnológiai módszereket és technológiákat. Tisztítási tevékenységét a szennyeződések mértékének, milyenségének függvényében végzi.

 

5. Képzés elvégzéséről szóló igazolás

A képzést sikeresen teljesítők részére a Hexa-Alpin Kft. tanúsítványt állít ki (munkakör betöltésére és munkavégzésre nem jogosít), ami a képesítő vizsgára jelentkezés feltétele.

Képzési program linkje

A szakképesítés EU-n belüli elfogadását segítő EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igényelhető a Vizsgaközponttól. További információ: