Ipari alpinista

Jelenlegi lehetőség: 2023. FEBRUÁR – MÁRCIUS

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

CSÜTÖRTÖK – PÉNTEKI csoport: 

 • Tanfolyami napok: csütörtök – péntekek és néhány szerda (február  2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, március 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24)
 • Tanfolyam időrendje jellemzően: 8.30-15.30
 • Záróvizsga: 2023.03.24.
  • Képesítő vizsgára jelentkezéshez szükséges Tanúsítvány szerezhető
 • Képesítő vizsga: 2023.03.29.
  • Független Vizsgaközpont által kiadott államilag elismert képesítő bizonyítvány szerezhető
 •  

Jelenlegi lehetőség: 2024. június – augusztus

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

CSÜTÖRTÖK – PÉNTEKI csoport: 

 • Tanfolyami napok: csütörtök – péntekek és néhány szerda (június 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, július 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26, augusztus 2, 3)
 • Tanfolyam időrendje jellemzően: 8.30-15.30
 • Záróvizsga: 2024.08.03.
  • Képesítő vizsgára jelentkezéshez szükséges Tanúsítvány szerezhető
 • Képesítő vizsga: 2024.08.05.
  • Független Vizsgaközpont által kiadott államilag elismert képesítő bizonyítvány szerezhető
 •  

Következő lehetőség: 2024. szeptember – október

Tudásszintfelmérés (előzetesen megszerzett ipari alpinista tudás): folyamatos, részleteket lásd alább

HÉTFŐ-KEDDI csoport: 

 • Tanfolyami napok: hétfő, kedd és szerdák (szeptember 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 30, október 1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29)
 • Tanfolyam időrendje jellemzően: 8.30-15.30
 • Záróvizsga: 2024.10.29.
  • Képesítő vizsgára jelentkezéshez szükséges Tanúsítvány szerezhető
 • Képesítő vizsga: 2024.10.31.
  • Független Vizsgaközpont által kiadott államilag elismert képesítő bizonyítvány szerezhető
 •  
nap
óra
perc
másodperc

Jelentkezési lap (ide kattintva letölthető)

Képzési tájékoztató

A szakképesítés azonosító száma: 10883005

Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista

1. A képzéssel és a vizsgával kapcsolatos díjak:

Képzési díj: 358 000 Ft   (részletfizetési lehetőség van)

A képzés díja tárgyi adómentes.

A szakmai képzés új rendszerében a vizsga a képzéstől független akkreditált Vizsgaközpontban történik a Vizsgaközpont díjszabása szerint. Igény esetén a vizsgára jelentkeztetéshez segítséget adunk.

 • A résztvevő költségviselője fizeti a teljesítménnyel arányos ütemezésben.
 • A képzési díjat maximum 3 részletben lehet rendezni.
 • Első részlet a beiratkozáskor esedékes. A többi részlet a képzés idejében arányosan elosztva, előre meghatározott ütemezés alapján.

A képzési díj az  előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat.

Tudásszint felmérése:

  • A tudásszint felmérése gyakorlati és elméleti szinten történik.
  • A felmérés teremben zajlik, kényelmes ruha és tiszta cipő szükséges.
  • Átöltözési és zuhanyzási lehetőség van.
  • Az ipari alpinista szakmára vonatkozó egészségügyi alkalmasság igazolása esetén lehet részt venni (kivéve ügyvezetői engedély esetén).

 

2. A képzés megkezdésének feltételei

Hexa-Alpin-oktatás-08

Iskolai előképzettség:

 • alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

 

3. A képzési idő

Összóraszám: 220 óra (ebből 152 óra – 19 nap – személyes jelenlétet igénylő kontaktórás képzés, 68 óra nem kontaktórás munkaforma)
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

4. A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Napi munkáját az ipari alpinistákra és a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi.
• Képes kiválasztani és kezelni a munkavégzéshez szükséges adminisztrációs anyagokat. A feladat megoldásához szükséges adminisztrációt írásban és /vagy digitális módon rögzíti.
• Megtervezi a feladat elvégzéséhez szükséges alpintechnikai felszerelések és anyagok listáját. Összeállítja a munka elvégzéséhez szükséges mennyiségű, és minőségi eszközöket, szerszámokat.
• Megtervezi és kiválasztja a feladat elvégzéséhez optimális technológiát és technikákat.
• Napi munkatevékenységét a munka- és környezetvédelem előírásainak megfelelően tervezi és végzi. A sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszközöket cseréli vagy cserélteti. Nyilvántartási naplót vezet az eszközök állapotáról, szavatosságáról.
• Legyen képes az előre nem tervezett események, problémák kezelésére. Felismeri a probléma forrását, és megfelelően alkalmazza a megoldáshoz szükséges módszert.
• Képes megtervezni és kiválasztani a mentési helyzetnek és körülményeknek legjobban megfelelő módszert. Mentési tervet készít, majd végrehajtja a mentést. Mérlegeli az önerőből történő mentés lehetőségét.
• Képes a mentési protokoll szerinti két-három irányú kommunikációra. A veszély súlyosságának megfelelően kommunikál.
• Mérlegeli az önerőből történő mentés lehetőségét Elemzi a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztja a legoptimálisabb mentési megoldást. Mentési tervet készít, majd végrehajtja a mentést.
• Összeállítja a mentést követő adminisztrációs teendőket és elvégzi azokat.
• Képes kiválasztani a helyszín (természetes és mesterséges mászófalak, kalandparkok, via-ferráták) adottságaihoz alkalmazható technikákat és eszközöket.
• Levonja a területeken mozgó személyek testbeszédéből következő konzekvenciákat.
• Képes alkalmazni digitális eszközöket az időjárással kapcsolatos információk megszerzésének érdekében.
• Képes alkalmazni digitális eszközöket az időjárással kapcsolatos információk megszerzésének érdekében. Alpintechnikai eljárások alkalmazásával favágást és fagallyazást végez.
• Képes alkalmazni a korszerű tisztítástechnológiai módszereket és technológiákat. Tisztítási tevékenységét a szennyeződések mértékének, milyenségének függvényében végzi.

 

5. Képzés elvégzéséről szóló igazolás

A képzést sikeresen teljesítők részére a Hexa-Alpin Kft. a képzésben résztvevő egyszeri és megmásíthatatlan választása szerint magyar/angol VAGY magyar/német nyelvű tanúsítványt állít ki (munkakör betöltésére és munkavégzésre nem jogosít), ami a képesítő vizsgára jelentkezés feltétele.

6. A felnőttképzési tevékenység típusa

A képzés a felnőttképzési törvény szerint, engedély alapján, szakértő által előminősített képzési program szerint valósul meg. Intézményünk felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000075

Képzési program linkje

A szakképesítés EU-n belüli elfogadását segítő EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igényelhető a Vizsgaközponttól. További információ:

 

Képesítő vizsga

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Képesítő vizsgáról további információk találhatóak pl. a Tüskevár Független Vizsgaközpont oldalán.

Vizsgatevékenység leírása

Tüskevár Független Vizsgaközpont

Minta Projektfeladat értékelőlappal

Tüskevár Független Vizsgaközpont