Faápoló képzés

Következő tanfolyam: 2021 elején

 • Tervezett oktatási napok:
 • Elmélet:
 • Helyszín: OMKT KFT. 111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RAKPART. 3.
 • 1. 2021. jan. 8. péntek Elmélet, gyakorlat
  2. 2021. jan. 9. szombat Elmélet, gyakorlat
  3. 2021. jan. 15. péntek Elmélet, gyakorlat
  4. 2021. jan. 16. szombat Elmélet, gyakorlat
  5. 2021. jan. 22. péntek Elmélet
  6. 2021. jan. 23. szombat Elmélet
  7. 2021. jan. 29. péntek Elmélet, gyakorlat
  8. 2021. jan. 30. szombat Elmélet
  9. 2021. febr. 5. péntek Elmélet
  10. 2021. febr. 6. szombat Gyakorlat
 • Gyakorlati csoport 1.
  • 11. 2021. febr. 8. hétfő Terepgyakorlat
   12. 2021. febr. 9. kedd Terepgyakorlat
   13. 2021. febr. 10. szerda Terepgyakorlat
   14. 2021. febr. 11. csütörtök Terepgyakorlat
   15. 2021. febr. 12. péntek Terepgyakorlat
   16. 2021. febr. 13. szombat Szakmai záró beszámoló
 • Gyakorlati csoport 2.
  • 11. 2021. febr. 15. hétfő Terepgyakorlat
   12. 2021. febr. 16. kedd Terepgyakorlat
   13. 2021. febr. 17. szerda Terepgyakorlat
   14. 2021. febr. 18. csütörtök Terepgyakorlat
   15. 2021. febr. 19. péntek Terepgyakorlat
   16. 2021. febr. 20. szombat Szakmai záró beszámoló

Oktatásban együttműködő partnerünk a Magyar Faápolók Egyesülete.A szakképzésben az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft felnőttképzővel együttműködve, megbízás alapján a szakmai modulok oktatását végezzük.

MFE logo uj

Jelentkezési lap OMKT – Faápoló

 • Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00105-16-20 3 06 1/1
 • Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/B001

1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A tanfolyam képzési díja: 296.000  Ft

A képzési díj az előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat.

Szakmai záróbeszámoló díja: 22.000 Ft

2. A képzés célja:

A képzésben résztvevő:

 • Ismerje a faápolás jelentőségét, ismerjék a fás növények alapvető ismérveit, működését.
 • Ismerje fel az alapvető fahibákat, károsításokat.
 • Ismerje a díszfák metszését (nem gyümölcsfák!) és az egyéb speciális faápolási technológiákat (koronaerősítés, odvasodás kezelése, csőfalpótlás…), illetve legyen képes azokat a megfelelő eszközökkel és anyagokkal balesetmentesen, szakszerűen elvégezni.
 • Ismerje a biztonságos munkavégzéshez szükséges vonatkozó jogszabályokat, és magatartást.

A képzés NEM tartalmaz kötéltechnikai oktatást! Gyakorlati oktatás során a magasban lévő munkaterület megközelítésére emelőkosarat használunk.

3. A tanúsítványban a képesítés megnevezése: Faápoló

A képzésben résztvevők köre (a képzés megkezdésének feltételei):

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai végzettség: 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés
 • Szakmai gyakorlat: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (Hasonlóan, mint az OKJ-s ipari alpnista képzéshez. Lásd gyakran ismételt kérdések: OKJ-s ipari alpinista tanfolyamhoz egészségügyi alkalmasság beszerzése?)

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

4. A képzési idő

Összóraszám: 120 óra

 • Elméleti órák száma: 48 (40%)
 • Gyakorlati órák száma: 72 (60%)

A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

Az oktatott témakörök:

 • Növénytani ismeretek – fás növények
 • Metszési módok, technikák
 • Fasebészet
 • Statikai megerősítések
 • Gyökérzet védelem
 • Egyéb faápolási feladatok
 • Magas fák ápolásának technikája
 • A faápolás eszközei, szerszámai, anyagai
 • Jogszabályi előírások, munkavédelem

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A képzés vizsgával (szakmai záró beszámolóval) zárul.