Faápoló szakképesítés

Következő tanfolyamot akkor tudjuk indítani, ha már összegyűlt legalább 14 jelentkező (leadott jelentkezési lappal).

Jelentkezési lap FAÁPOLÓ (letölthető)

Képzési tájékoztató

A szakképesítés azonosító száma: 08123003

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: FAÁPOLÓ

1. A TANFOLYAMMAL ÉS A VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK:

A tanfolyam képzési díja: 378 000 Ft   (részletfizetési lehetőség van)

A szakmai képzés új rendszerében a vizsga a képzéstől független akkreditált Vizsgaközpontban történik a Vizsgaközpont díjszabása szerint. Igény esetén a vizsgára jelentkeztetéshez segítséget adunk (Vizsga várható díja 50.000 Ft).

 • A tanfolyam díját maximum 3 részletben lehet rendezni.
 • Első részlet a beiratkozáskor esedékes. A többi részlet a tanfolyam idejében arányosan elosztva, előre meghatározott ütemezés alapján.

A képzési díj az  előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat.

Tudásszint felmérése:

 • Az előzetesen megszerzett tudás (faápoló) felmérésre telefonon, vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban és módon van lehetőség.
 • A tudásszintfelmérésen a faápoló szakmára vonatkozó egészségügyi alkalmasság igazolása esetén lehet részt venni (kivéve ügyvezetői engedély esetén).
  • A tudásszint felmérése gyakorlati és elméleti szinten történik.

2. A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Iskolai előképzettség:

 • alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

 • Motorfűrész-kezelő jogosítvány (OKJ száma: 21 623 02),
 • illet-ve a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendeletben meghatározott szakmai végzettségek, amely alapján a jogosítványt – kérelemre – ki kell adni, így:
  • Okleveles erdőmérnök,
  • Erdőmérnök,
  • Erdész technikus,
  • Erdészeti gépésztechnikus,
  • Erdészeti gépész,
  • Erdészeti szakmunkás,
  • Fakitermelő.

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

“11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.”

3. A KÉPZÉSI IDŐ

Összóraszám: 240 óra (személyes jelenlétet igénylő és 41 nem kontaktórás munkaforma)
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

4. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK:

A képzésben résztvevő:

 • Ismerje a faápolás jelentőségét, ismerjék a fás növények alapvető ismérveit, működését.
 • Ismerje fel az alapvető fahibákat, károsításokat.
 • Ismerje a díszfák metszését (nem gyümölcsfák!) és az egyéb speciális faápolási technológiákat (koronaerősítés, odvasodás kezelése, csőfalpótlás…), illetve legyen képes azokat a megfelelő eszközökkel és anyagokkal balesetmentesen, szakszerűen elvégezni.
 • Ismerje a biztonságos munkavégzéshez szükséges vonatkozó jogszabályokat, és magatartást.

Az oktatott témakörök:

 • Növénytani ismeretek – fás növények
 • Metszési módok, technikák (nem gyümölcsfák!)
 • Fasebészet
 • Statikai megerősítések
 • Gyökérzet védelem
 • Egyéb faápolási feladatok
 • Magas fák ápolásának technikája
 • A faápolás eszközei, szerszámai, anyagai
 • Jogszabályi előírások, munkavédelem

A képzés NEM tartalmaz kötéltechnikai oktatást és NEM igényel kötéltechnikai ismereteket! Gyakorlati oktatás során a magasban lévő munkaterület megközelítésére emelőkosarat használunk.

Kötéltechnikai képzéseink:

 1. Ipari alpinista
 2. Ipari alpinista segéd
 3. Faápolás kötéltechnikája

5. KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS

A képzést sikeresen teljesítők részére a Hexa-Alpin Kft. a képzésben résztvevő egyszeri és megmásíthatatlan választása szerint magyar/angol VAGY magyar/német nyelvű tanúsítványt állít ki (munkakör betöltésére és munkavégzésre nem jogosít), ami a képesítő vizsgára jelentkezés feltétele.

6. A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG TÍPUSA

A képzés a felnőttképzési törvény szerint, engedély alapján, szakértő által előminősített képzési program szerint valósul meg. Intézményünk felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000075

Képzési program linkje

Faápolás - tankönyv

Lukács Zoltán (szerző) honlapjáról ingyenesen letölthető. Terjedelem: 612 oldal Kiadás éve: 2020 (nem tartalmazza a képzés teljes anyagát)

Képesítő vizsga

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Képesítő vizsgáról további információk találhatóak pl. a Tüskevár Független Vizsgaközpont oldalán.

Vizsgatevékenység leírása

Tüskevár Független Vizsgaközpont

Növényismereti jegyzék

Tüskevár Független Vizsgaközpont

Környezetbiztonsági favizsgálat adatlap

Tüskevár Független Vizsgaközpont

Vélemények a képzésről