Faápoló képzés

Következő tanfolyam időpontját akkor tudjuk kiírni, ha már összegyűlt legalább 12 jelentkező (leadott jelentkezési lappal).

ELŐZŐ tanfolyam: 2022 Június- Július

Tervezett oktatási napok

Jelentkezési lap FAÁPOLÓ (letölthető)

Képzési tájékoztató

A szakképesítés azonosító száma: 08123003

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: FAÁPOLÓ

1. A TANFOLYAMMAL ÉS A VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK:

A tanfolyam képzési díja: 328 000 Ft   (részletfizetési lehetőség van)

A szakmai képzés új rendszerében a vizsga a képzéstől független akkreditált Vizsgaközpontban történik a Vizsgaközpont díjszabása szerint. Igény esetén a vizsgára jelentkeztetéshez segítséget adunk.

 • A tanfolyam díját maximum 3 részletben lehet rendezni.
 • Első részlet a beiratkozáskor esedékes. A többi részlet a tanfolyam idejében arányosan elosztva, előre meghatározott ütemezés alapján.

A képzési díj az  előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat.

Tudásszint felmérése:

 • Az előzetesen megszerzett tudás (faápoló) felmérésre telefonon, vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban és módon van lehetőség.
 • Tudásszintfelmérés díját (15 000 Ft) jóváírjuk a tanfolyam megrendelése esetén.
  • A tudásszint felmérése gyakorlati és elméleti szinten történik.

2. A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELEI

Iskolai előképzettség:

 • alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

 • Motorfűrész-kezelő jogosítvány (OKJ száma: 21 623 02),
 • illet-ve a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendeletben meghatározott szakmai végzettségek, amely alapján a jogosítványt – kérelemre – ki kell adni, így:
  • Okleveles erdőmérnök,
  • Erdőmérnök,
  • Erdész technikus,
  • Erdészeti gépésztechnikus,
  • Erdészeti gépész,
  • Erdészeti szakmunkás,
  • Fakitermelő.

Egészségügyi alkalmassági követelmények:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

“11.§ (4) Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.”

3. A KÉPZÉSI IDŐ

Összóraszám: 240 óra (ebből 180 óra jelenléti képzés)
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

4. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK:

A képzésben résztvevő:

 • Ismerje a faápolás jelentőségét, ismerjék a fás növények alapvető ismérveit, működését.
 • Ismerje fel az alapvető fahibákat, károsításokat.
 • Ismerje a díszfák metszését (nem gyümölcsfák!) és az egyéb speciális faápolási technológiákat (koronaerősítés, odvasodás kezelése, csőfalpótlás…), illetve legyen képes azokat a megfelelő eszközökkel és anyagokkal balesetmentesen, szakszerűen elvégezni.
 • Ismerje a biztonságos munkavégzéshez szükséges vonatkozó jogszabályokat, és magatartást.

A képzés NEM tartalmaz kötéltechnikai oktatást és NEM igényel kötéltechnikai ismereteket! Gyakorlati oktatás során a magasban lévő munkaterület megközelítésére emelőkosarat használunk.

Az oktatott témakörök:

 • Növénytani ismeretek – fás növények
 • Metszési módok, technikák (nem gyümölcsfák!)
 • Fasebészet
 • Statikai megerősítések
 • Gyökérzet védelem
 • Egyéb faápolási feladatok
 • Magas fák ápolásának technikája
 • A faápolás eszközei, szerszámai, anyagai
 • Jogszabályi előírások, munkavédelem

5. KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS

A képzést sikeresen teljesítők részére a Hexa-Alpin Kft. tanúsítványt állít ki (munkakör betöltésére és munkavégzésre nem jogosít), ami a képesítő vizsgára jelentkezés feltétele.

Képzési program linkje

Faápolás - tankönyv

Lukács Zoltán (szerző) honlapjáról ingyenesen letölthető. Terjedelem: 612 oldal Kiadás éve: 2020 (nem tartalmazza a képzés teljes anyagát)

Vélemények a képzésről